Wirusy plikowe, DOS | Wirusy sektora startowego | Wirusy wieloczęściowe | Wirusy wieloplatformowe | Wirusy NewEXE | Makrowirusy | Konstruktory wirusów | Wirusy HLP | Wirusy Java | Generatory polimorficzne i bazujące na nich wirusy | Konie trojańskie | Wirusy skryptowe | Robaki | Żarty oraz programy nie będące wirusami | Wirusy dla systemu Palm OS | Szkodliwe programy | Dowcipy | Backdoory

2009-05-15 not-a-virus:PSWTool.Win32.RAS.g 2007-07-10 not-a-virus:NetTool.Win32.Calc-DNet.i
2007-01-11 not-a-virus:AdWare.Win32.Mirar.d 2007-01-11 not-virus:BadJoke.Win32.Delf.aa
2007-01-10 not-a-virus:RemoteAdmin.Win32.WinVNC.1370 2007-01-09 not-a-virus:RemoteAdmin.Win32.RAdmin.22
2006-10-11 not-a-virus:AdWare.Win32.BHO.aj 2006-08-17 not-a-virus:RemoteAdmin.Win32.WinVNC.4
2006-08-17 not-a-virus:RemoteAdmin.Win32.WinVNC.4110 2006-08-14 not-a-virus:Client-IRC.Win32.mIRC.612
2006-07-07 not-a-virus:Client-IRC.Win32.mIRC.616 2006-06-04 not-a-virus:AdWare.NavExcel.d
2006-05-13 not-a-virus:Client-IRC.Win32.mIRC.603 2006-02-20 not-a-virus:RemoteAdmin.Win32.RA.5130
2005-08-05 not-a-virus:AdWare.Look2Me.ab 2005-08-05 not-a-virus:RemoteAdmin.Win32.RAdmin.21
2005-08-03 HackTool.Win32.CrackSearch.a 2005-07-25 not-a-virus:AdWare.DigitalNames.g
2005-07-20 not-virus:Hoax.Win32.Avgold.d 2005-07-20 Virus.VBS.KL-Demo
2005-06-10 not-a-virus:AdWare.WildTangent.a 2005-05-30 not-a-virus:RiskWare.Tool.RegPatch.a
2005-05-19 not-a-virus:RiskWare.Tool.AIDA.3862 2005-05-13 not-a-virus:AdWare.Cydoor
2005-04-26 not-a-virus: Tool.Win32.TPE.a 2005-03-14 not-a-virus: Tool.Win32.Reboot
2004-07-27 JavaClass.Port25 2004-07-27 Virtual Card
2004-07-27 Sulfbnk.exe 2004-07-27 WScript.KakWorm
2004-07-27 Żarty (Hoax) 2004-07-27 Crackers