Wirusy plikowe, DOS | Wirusy sektora startowego | Wirusy wieloczęściowe | Wirusy wieloplatformowe | Wirusy NewEXE | Makrowirusy | Konstruktory wirusów | Wirusy HLP | Wirusy Java | Generatory polimorficzne i bazujące na nich wirusy | Konie trojańskie | Wirusy skryptowe | Robaki | Żarty oraz programy nie będące wirusami | Wirusy dla systemu Palm OS | Szkodliwe programy | Dowcipy | Backdoory

2009-05-15 Trojan-Downloader.JS.Agent.crh 2009-05-15 Trojan.Win32.Agent.azsy
2009-05-15 Trojan-Downloader.Win32.Agent.ahoe 2009-05-15 Trojan.Win32.Agent2.dtb
2009-05-15 Trojan-Spy.Win32.Zbot.ikh 2009-05-15 Trojan-Downloader.Win32.Agent.mee
2009-05-15 Trojan-Downloader.Win32.QQHelper.aoc 2009-04-01 Trojan-Downloader.Win32.Kido.a
2009-03-24 Trojan-Downloader.Win32.Small.ydh 2008-12-30 Trojan-Proxy.Win32.Agent.qm
2008-12-30 Trojan-Downloader.Win32.Small.fyn 2008-12-30 Trojan-Downloader.Win32.Small.fzu
2008-12-30 Trojan-Downloader.Win32.Small.fxl 2008-12-30 Trojan-Downloader.VBS.Small.fp
2008-12-30 Trojan-Downloader.VBS.Psyme.jk 2008-08-11 Trojan-PSW.Win32.Hangame.cp
2008-08-11 Trojan-PSW.Win32.Hangame.cn 2008-08-08 Trojan-Downloader.Win32.Nurech.bz
2008-08-08 Trojan-Downloader.Win32.Agent.fpp 2008-08-08 Trojan-Downloader.Win32.Banload.dcd
2008-07-10 Trojan-PSW.Win32.Small.ae 2008-07-09 Trojan-Spy.Linux.Small.a
2008-07-09 Trojan-Dropper.Win32.FriJoiner.ag 2008-07-09 Trojan-Clicker.Win32.Tiny.h
2008-07-09 Trojan-Downloader.Win32.Banload.cfp 2008-07-08 Trojan-Downloader.Win32.Banload.cfq
2008-07-08 Trojan-Downloader.VBS.Agent.cd 2008-07-08 Trojan-Spy.Win32.Iespy.od
2008-07-08 Trojan-Spy.Win32.Iespy.oc.oc 2008-07-08 Trojan-Downloader.Win32.Zanoza.gi
2008-07-08 Trojan-Downloader.Win32.Zanoza.ey 2008-07-08 Trojan-Downloader.Win32.Zanoza.bf
2008-07-08 Trojan.Win32.Delf.abx 2008-07-07 Trojan-Clicker.Win32.Tiny.a
2008-07-07 Trojan-Clicker.Win32.Tiny.b 2008-06-27 Trojan.Win32.Agent.dcc