Wirusy plikowe, DOS | Wirusy sektora startowego | Wirusy wieloczęściowe | Wirusy wieloplatformowe | Wirusy NewEXE | Makrowirusy | Konstruktory wirusów | Wirusy HLP | Wirusy Java | Generatory polimorficzne i bazujące na nich wirusy | Konie trojańskie | Wirusy skryptowe | Robaki | Żarty oraz programy nie będące wirusami | Wirusy dla systemu Palm OS | Szkodliwe programy | Dowcipy | Backdoory

2008-01-29 Virus.PHP.Redz 2007-08-09 Virus.VBS.Gum
2007-08-08 Virus.PHP.Feast.a 2004-07-27 VBS.Redlof
2004-07-27 PHP.Pirus 2004-07-27 PHP.Neworld
2004-07-27 HTML.Internal 2004-07-27 Script.Inf
2004-07-27 BAT.IBBM.generic 2004-07-27 VBS.GaScript (rodzina)
2004-07-27 VBS.GaScript 2004-07-27 Trojan.WinREG.StartPage
2004-07-27 WinREG 2004-07-27 VBS.Sling
2004-07-27 VBS.Netlog 2004-07-27 VBS.Mcon.b
2004-07-27 VBS.Lanus 2004-07-27 SWScript.LFM
2004-07-27 VBS.Kerza 2004-07-27 VBS.Kalamar
2004-07-27 VBS.Infi 2004-07-27 VBS.Hard
2004-07-27 Virus.Script.MBP.Kynel