Wirusy plikowe, DOS | Wirusy sektora startowego | Wirusy wieloczęściowe | Wirusy wieloplatformowe | Wirusy NewEXE | Makrowirusy | Konstruktory wirusów | Wirusy HLP | Wirusy Java | Generatory polimorficzne i bazujące na nich wirusy | Konie trojańskie | Wirusy skryptowe | Robaki | Żarty oraz programy nie będące wirusami | Wirusy dla systemu Palm OS | Szkodliwe programy | Dowcipy | Backdoory

PME-based viruses

PME (Phantasie Mutation Engine) jest generatorem polimorficznym.

PME.Burglar

Jest to niebezpieczny, rezydentny wirus pasożytniczy. Przechwytuje przerwanie 21h i dopisuje się do żądanych plików COM (z wyjątkiem COMMAND.COM) oraz EXE.

W pewnych okolicznościach wirus wyświetla poniższy tekst i zawiesza komputer:

Hello! This is [Super Virus-2] ... written by Burglar in Taipei, Taiwan