Wirusy plikowe, DOS | Wirusy sektora startowego | Wirusy wieloczęściowe | Wirusy wieloplatformowe | Wirusy NewEXE | Makrowirusy | Konstruktory wirusów | Wirusy HLP | Wirusy Java | Generatory polimorficzne i bazujące na nich wirusy | Konie trojańskie | Wirusy skryptowe | Robaki | Żarty oraz programy nie będące wirusami | Wirusy dla systemu Palm OS | Szkodliwe programy | Dowcipy | Backdoory

Amber

Jest to niegroźny, rezydentny wirus pasożytniczy. Przechwytuje przerwanie 21h i dopisuje się do zamykanych plików COM oraz EXE.

W kodzie wirusa zapisany jest następujący tekst:

NFEBSTANRJIPHAAR
[ˇThis is only ForeWordˇ]