Wirusy plikowe, DOS | Wirusy sektora startowego | Wirusy wieloczęściowe | Wirusy wieloplatformowe | Wirusy NewEXE | Makrowirusy | Konstruktory wirusów | Wirusy HLP | Wirusy Java | Generatory polimorficzne i bazujące na nich wirusy | Konie trojańskie | Wirusy skryptowe | Robaki | Żarty oraz programy nie będące wirusami | Wirusy dla systemu Palm OS | Szkodliwe programy | Dowcipy | Backdoory

APME-based

APME jest polimorficznym generatorem (podobnie jak MtE oraz TPE). Znany jest tylko jeden wirus wykorzystujący ten generator - APME.Demo. Zawarty on jest w pliku APME.ZIP i ma postać pliku APME.COM.

Wirus wyświetla na ekranie poniższy tekst:

[_PME] Alpha PolyMorphic Engine by ViKing - Version 1.04b