Wirusy plikowe, DOS | Wirusy sektora startowego | Wirusy wieloczęściowe | Wirusy wieloplatformowe | Wirusy NewEXE | Makrowirusy | Konstruktory wirusów | Wirusy HLP | Wirusy Java | Generatory polimorficzne i bazujące na nich wirusy | Konie trojańskie | Wirusy skryptowe | Robaki | Żarty oraz programy nie będące wirusami | Wirusy dla systemu Palm OS | Szkodliwe programy | Dowcipy | Backdoory

2008-07-09 Worm.Win32.Autorun.cpe 2008-07-09 Trojan-Spy.Linux.Small.a
2008-07-09 Trojan-Dropper.Win32.FriJoiner.ag 2008-07-09 Trojan-Clicker.Win32.Tiny.h
2008-07-09 Trojan-Downloader.Win32.Banload.cfp 2008-07-08 Trojan-Downloader.Win32.Banload.cfq
2008-07-08 Trojan-Downloader.VBS.Agent.cd 2008-07-08 Trojan-Spy.Win32.Iespy.od
2008-07-08 Trojan-Spy.Win32.Iespy.oc.oc 2008-07-08 Trojan-Downloader.Win32.Zanoza.gi
2008-07-08 Trojan-Downloader.Win32.Zanoza.ey 2008-07-08 Trojan-Downloader.Win32.Zanoza.bf
2008-07-08 Trojan.Win32.Delf.abx 2008-07-07 Trojan-Clicker.Win32.Tiny.a
2008-07-07 Trojan-Clicker.Win32.Tiny.b 2008-07-01 Worm.Win32.Bomzh.b
2008-06-27 Backdoor.Win32.Agent.ich 2008-06-27 Rootkit.Win32.Agent.pp
2008-06-27 Trojan.Win32.Agent.dcc 2008-06-06 Virus.Win32.Gpcode.ak
2008-05-12 Exploit.HTML.Ascii.ad 2008-05-12 Exploit.HTML.Ascii.ae
2008-04-28 Trojan.BAT.KillFiles.gi 2008-04-28 Trojan.BAT.KillFiles.gh
2008-04-15 Trojan.BAT.KillFiles.gf 2008-04-15 Trojan.BAT.KillFiles.gd
2008-04-15 Trojan.BAT.KillFiles.gc 2008-04-14 Trojan-Downloader.Win32.Small.bah
2008-04-14 Trojan-Downloader.Win32.Small.bar 2008-04-10 Trojan-Downloader.Win32.Banload.cfi
2008-04-10 Trojan.Win32.KillWin.di 2008-04-10 Trojan-Downloader.Win32.Small.ban
2008-04-10 Trojan-Clicker.Win32.Small.eb 2008-04-10 Trojan-Clicker.Win32.Small.fn
2008-04-10 Trojan-Downloader.Win32.Small.bal 2008-04-10 Trojan-Clicker.Win32.Small.ie