Wirusy plikowe, DOS | Wirusy sektora startowego | Wirusy wieloczęściowe | Wirusy wieloplatformowe | Wirusy NewEXE | Makrowirusy | Konstruktory wirusów | Wirusy HLP | Wirusy Java | Generatory polimorficzne i bazujące na nich wirusy | Konie trojańskie | Wirusy skryptowe | Robaki | Żarty oraz programy nie będące wirusami | Wirusy dla systemu Palm OS | Szkodliwe programy | Dowcipy | Backdoory

Trojan-Downloader.VBS.Small.fp

Trojan ten uruchamia inne pliki za pośrednictwem Internetu i uruchamia je w celu wykonania na zaatakowanej maszynie bez wiedzy czy zgody użytkownika. Ma postać strony HTML o rozmiarze 7526 bajtów.

Funkcje szkodnika

Po uruchomieniu trojan deszyfruje i wstrzykuje swój kod do pamięci procesów posiadających następujące muteksy w rejestrze systemowym:

{BD96C556-65A3-11D0-983A-00C04FC29E36}
{AB9BCEDD-EC7E-47E1-9322-D4A210617116}
{0006F033-0000-0000-C000-000000000046}
{0006F03A-0000-0000-C000-000000000046}
{6e32070a-766d-4ee6-879c-c1fa91d2fc3}
{6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C}
{7F5B7F63-F06F-4331-8A26-339E03C0AE3D}
{06723E09-F4C2-43c8-8358-09FCD1DB0766}
{639F725F-1B2D-4831-A9FD-874847682010}
{BA018599-1DB3-44f9-83B4-461454C84BF8}
{D0C07D56-7C69-43F1-B4A0-25F5A11FAB19}
{E8CCCDDF-CA28-496b-B050-6C07C962476B}

Trojan wykorzystuje następnie lukę w zabezpieczeniach ActiveX XMLHTTP albo komponentu MSXML2.ServerXMLHTTP w celu pobrania pliku z poniższego adresu URL:

http://777.***23.cn/cc/999.exe

Rozmiar tego pliku wynosi 106484 bajtów. Wykrywany jest przez program Kaspersky Anti-Virus jako Trojan-Spy.Win32.Pophot.zp.

Szkodnik wykorzystuje lukę w zabezpieczeniach komponentu "ADODB.Stream" ActiveX w celu zapisania pliku do foldera tymczasowego systemu Windows bieżącego użytkownika jako "999.exe":

%Temp%999.exe

Następnie trojan tworzy plik o nazwie "999.vbs" w tym samym folderze:

%Temp%999.vbs

Trojan zapisuje do tego pliku kod w celu uruchomienia "%Temp%999.exe".

"%Temp%999.vbs" zostanie następnie uruchomiony w celu wykonania.

Usuwanie szkodnika z zainfekowanego systemu

Jeśli oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na twoim komputerze nie jest aktualne lub nie korzystasz z żadnego rozwiązania antywirusowego, w celu usunięcia szkodnika z zainfekowanego systemu wykonaj następujące operacje:

 1. Usuń oryginalny plik trojana (lokalizacja będzie zależała od sposobu przeniknięcia programu do zaatakowanego komputera).
 2. Usuń następujące pliki:
  %Temp%999.exe
  %Temp%999.vbs
  
 3. Usuń zawartość %Temporary Internet Files%.
 4. Wyłącz obiekt ActiveX
 5. Uaktualnij sygnatury zagrożeń i wykonaj pełne skanowanie komputera (w tym celu można pobrać darmową wersję testową oprogramowania Kaspersky Anti-Virus).