Wirusy plikowe, DOS | Wirusy sektora startowego | Wirusy wieloczęściowe | Wirusy wieloplatformowe | Wirusy NewEXE | Makrowirusy | Konstruktory wirusów | Wirusy HLP | Wirusy Java | Generatory polimorficzne i bazujące na nich wirusy | Konie trojańskie | Wirusy skryptowe | Robaki | Żarty oraz programy nie będące wirusami | Wirusy dla systemu Palm OS | Szkodliwe programy | Dowcipy | Backdoory

Net-Worm.Win32.Kido - ostrzeżenie

Analitycy z Kaspersky Lab informują o szybko rozprzestrzeniających się wielu wersjach robaka polimorficznego Kido.

Net-Worm.Win32.Kido wykorzystuje krytyczną lukę (MS08-067) w systemach Microsoft Windows i rozprzestrzenia się za pośrednictwem sieci lokalnych oraz wymiennych nośników danych.

Robak wyłącza funkcję przywracania systemu, blokuje dostęp do stron WWW poświęconych bezpieczeństwu i pobiera inne szkodliwe programy.

Wszystkim użytkownikom zalecamy upewnienie się, że ich oprogramowanie antywirusowe jest regularnie uaktualniane. Łata usuwająca lukę została już opublikowana przez firmę Microsoft. Zalecamy jak najszybsze zainstalowanie tej poprawki.

Szczegółowa procedura usuwania robaka Kido, wraz ze specjalnym bezpłatnym narzędziem jest dostępna tutaj: http://support.kaspersky.com/pl/faq/?qid=208279970.