Wirusy plikowe, DOS | Wirusy sektora startowego | Wirusy wieloczęściowe | Wirusy wieloplatformowe | Wirusy NewEXE | Makrowirusy | Konstruktory wirusów | Wirusy HLP | Wirusy Java | Generatory polimorficzne i bazujące na nich wirusy | Konie trojańskie | Wirusy skryptowe | Robaki | Żarty oraz programy nie będące wirusami | Wirusy dla systemu Palm OS | Szkodliwe programy | Dowcipy | Backdoory

Joke.Win32.Errore

Jest to "żart" symulujący działanie narzędzia formatującego dyski wchodzącego w skład systemów Windows.

Po uruchomieniu żart wyświetla kilka fałszywych komunikatów:

Errore interno di Windows 345 all'indirizzo 4E6F:942A
Errore interno di Windows 591 all'indirizzo 93C0:6210
Errore interno di Windows 712 all'indirizzo 7ED5:89C2
Errore interno di Windows 128 all'indirizzo 6542:EF21
Errore interno di Windows 591 all'indirizzo 63F0:81B2
ERRORE FATALE 14