Wirusy plikowe, DOS | Wirusy sektora startowego | Wirusy wieloczęściowe | Wirusy wieloplatformowe | Wirusy NewEXE | Makrowirusy | Konstruktory wirusów | Wirusy HLP | Wirusy Java | Generatory polimorficzne i bazujące na nich wirusy | Konie trojańskie | Wirusy skryptowe | Robaki | Żarty oraz programy nie będące wirusami | Wirusy dla systemu Palm OS | Szkodliwe programy | Dowcipy | Backdoory

Joke.Buttons

Jest to tak zwany "żart". Nie jest wirusem, ani koniem trojańskim, jednak jego działanie może zdenerwować użytkownika - program umieszcza na Pulpicie wiele okien.

Po uruchomieniu, program wyświetla komunikat:

The Button Generator
 Would you like some buttons?
   [Yes]  [No]

Jeśli użytkownik wciśnie przycisk "No", program kończy działanie. Natomiast po wciśnięciu przycisku "Yes", na ekranie pojawia się wiele okien "Press me".

Aby oczyścić Pulpit użytkownik musi zamknąć wszystkie okna.